Arane Godhong (Nama Daun) dalam Bahasa Jawa

 • Arane godhong aren yaiku dliring
 • Arane godhong asem yaiku sinom
 • Arane godhong awar-awar yaiku dongeng
 • Arane godhong cekuk yaiku sriwadari
 • Arane godhong cocor bebek yaiku tiba urip
 • Arane godhong dhadap yaiku tawa
 • Arane godhong gebang yaiku kajang
 • Arane godhong gedhang enom yaiku pupus
 • Arane godhong gedhang garing yaiku klaras
 • Arane godhong gedhang tuwa yaiku ujangan
 • Arane godhong jagung yaiku ketebon
 • Arane godhong jambe yaiku dhedel, pracat
 • Arane godhong jarak kebo yaiku lomah-lameh
 • Arane godhong jarak yaiku bledheg
 • Arane godhong jati yaiku jompong
 • Arane godhong jipang yaiku bethethet
 • Arane godhong kacang brol yaiku rendeng
 • Arane godhong kacang lanjaran yaiku lembayung 
 • Arane godhong kates yaiku gampleng
 • Arane godhong kecipir yaiku cethethet
 • Arane godhong kelor yaiku limaran, sewu
 • Arane godhong kemladheyan yaiku kumud
 • Arane godhong klapa enom yaiku janur
 • Arane godhong klapa tuwa yaiku blarak
 • Arane godhong kluwih yaiku kleyang
 • Arane godhong lempuyang yaiku lirih
 • Arane godhong lombok yaiku sabrang
 • Arane godhong mlinjo yaiku so
 • Arane godhong pari yaiku damen
 • Arane godhong pohong yaiku jlegor
 • Arane godhong pring garing yaiku krosak
 • Arane godhong pring yaiku elarmansyura
 • Arane godhong randhu yaiku baladewa, smarakandhi
 • Arane godhong siwalan yaiku lontar
 • Arane godhong tales (kimpul) yaiku lumbu
 • Arane godhong tebu garing yaiku rapak
 • Arane godhong tebu teles yaiku momol
 • Arane godhong turi yaiku pethuk
 • Arane godhong waluh yaiku lomah-lameh
 • Arane godhong widara putih yaiku trawas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *